අමරණිය සිහිවටන

අලන්කුලම ෆිල්ම්ස් -Alankulama Films – dammika Siriwardena අවමංගල්‍ය කලාකරුවන්ගේ නවතම වෙබ් අඩවිය –

සමාජ සේව රැසක් කල අයෙකි, ජන ගංගාවක් පැමිණියා , ගුවන් මල් වැස්සක් දේහය එක් කලා.
පුතු චිත්‍රපට නිපදවීමට දැන් පිවස ඇත .ජනතාවගේ හද දිනු හොද පවුලකී

Related posts

ජයංගනී දික්කුබුර මව අවමගුල

admin

සිනමා නිලි -මියුරි සමරසිංහ සමුගැනීම !!

admin

Percy Abeysekara අවමගුල

admin